Blogg innlegg

For menneskers og verdens helse

Video fra Aker Bio Marine

Fangst og forvaltning

Krill er en av planetens største biomasser. Dette lille krepsdyret, som finnes i alle hav, har en viktig posisjon i den marine næringskjeden. Gjennom millioner av år med evolusjon har krills bioaktive komponenter og molekyler opprettholdt naturens mangfoldige arter.

Det antarktiske krillfisket er et av verdens mest bærekraftige fiskerier. Det er også kjent for nesten null bifangster, helt gjennomsiktige operasjoner og den høyeste standarden for bærekraftig fiskeri.

, ,
Call Now Button